Skip to main content

மீனம்

மீனம் என்பது காலபுருஷனின் 12-ஆவது ராசி. இதன் அதிபதி குரு ஆவார். இங்கு சுக்கிரன் உச்சமும், புதன் நீசமும் அடைவர். மீன ராசியினர் அமைதியான குணம் கொண்டவர்கள்தான். ஆயினும் சிற்சில சமயம் கொஞ்சம் நக்கல், கிண்டல், கே-, புத்திசா-த்தனம், அலைவதில் ஆர்வம் என இருப்பர். இவர்களது குடும்பம் சற்று கோப கு... Read Full Article / மேலும் படிக்க

இவ்விதழின் கட்டுரைகள்